Regeneration

Kaçınılmaz olan değişim, yöntemleri iyice sivriltiyor. Savaşın kuralları, kuralların doğası değişiyor. Vazifesi korumak olanın sığınak aramaya başladığı günlerdeyiz, sadece kuvvetli şekilde dillendirilmiyor bu durum.

^^

Asimetrik savaşa henüz yeni adapte olmaya çalışan devletler, asimetrik savaşın çok daha farklı bir türüyle karşı karşıya kalınca elbette şaşırdılar. Bu aslında devletlerin kendi eliyle teşvik ettiği teknolojinin ve internetin yan ürünüydü. Otuz yıldır siber savaş üzerine senaryolar, bilim kurgu filmleri ve romanları üretilmesine rağmen; son gelinen noktada devletlerin istihbarat birimlerinin dahi bu asimetrik savaşta kendi gizli bilgilerini koruyamadığını görüyoruz.

Otuz yıldır bu konu her alanda insanın aklına işlendiği ve artık gerçekleşebilir olarak etiketlendiği halde hala bu konuda yüksek zafiyete sahip olunması, hala asimetrik savaşı sadece geleneksel yöntemlerle bekleyen ve bu şekilde engellemeye çalışan şeflerin mi kabahati? Yoksa bu konuda interneti teşvik ettiği kadar kendisinin ve halkının güvenliğini umursamayan daha üst iradenin eksiği mi? Veya bunu kasıtlı olarak çarpık büyüten ve ileride bu zaafımızı kullanmak isteyen düşmanların çabası mı?

Şu anda bu konunun idaresindeki en yetkili kişiler, geleneksel sistemlerle ömrünü geçirdiler. Onlar belki de soğuk savaş yöntemlerinin uzmanı. Belki de 90’larda değişen dengeleri, değerleri, yeni düşman tanımlarını en iyi anlayan ve belki de şekillendirenler. En nihayetinde, elektronik sistemleri ve teknolojiyi sadece yan araç olarak kullanmış kişiler.

Korunmaya çalıştıkları kişilerse doğumuyla birlikte bilgisayarla, bilgisayar oyunlarıyla, elektronik sistemlerle yaşamaya başlamış ve onları anlayabilen insanlar. Bilgisayarla, elektronikle tüm hayatını şekillendirmiş kişiler. İnternet, siber kültür, hacking, cyberpunk, onların zaten doğal yaşam ortamı.

Bu senaryo tıpkı Vietnam’da düzenli ordunun gerilla savaşı karşısında hezimete uğramasına benziyor. Sizin için savaş ve korku demek olan bir bölge, sizin düşmanınız için doğal yaşam alanı. Onun nefes aldığı, avucunun içi gibi bildiği yer. En kabiliyetli generalin bile yapabilecekleri, vasatın üzerine çıkamaz.

Nesil değişiyor, yöntemler değişiyor. Eski yaklaşımların, yeni nesil savaşta ve müdafaada yeri yok. Ayak uydurmayan komik duruma düşer.

Comments are closed.